PSK „Spartak“ Subotica na takmičenju u težinskoj i brzinskoj disciplini u sportskom penjanju u Budimpešti

PSK „Spartak“ Subotica na takmičenju u težinskoj i brzinskoj disciplini u sportskom penjanju u Budimpešti

3. i 4. septembra 2023. nekoliko sportskih penjača PSK „Spartak“ Subotica učestvovalo je na takmičenju u težinskoj i brzinskoj disciplini u sportskom penjanju u Budimpešti, u sportsko- penjačkoj hali Mag 47 i ostvarili su odlične uspehe.

U težinskoj disciplini Adam Medđeši je bio ubedljivo na prvom mestu, a u brzinskoj disciplini drugi. Regina Šiplika je u težinskoj disciplini bila treća, a u brzinskoj prva. Damjan Rapić je u težinskoj disciplini u svojoj kategoriji bio peti. Nora Bognar je nakon kvalifikacije u finalu završila na petom mestu, a u brzinskoj disciplini osvojila je drugo mesto.

SPORTSKI TALENTI VOJVODINE 2023

SPORTSKI TALENTI VOJVODINE 2023

Poštovani/a,

U nastavku realizacije projekta „Sportski talenti Vojvodine 2023. g.“, čiji je cilj identifikacija, praćenje i finansijska podrška perspektivnim i talentovanim sportistima na putu ka ostvarivanju međunarodnih vrhunskih rezultata, kao i finansijska podrška sportskim stručnjacima, neophodno je da nam najkasnije do 09. februara 2023. godine dostavite sledeće:

1.   Predlog sportista za projekat „Sportski talenti Vojvodine 2023. g.“, zbirna lista na Obrascu 1., sportisti rođeni od 2003. do 2009. godine),

2.   Najznačajniji sportski rezultati na Obrascu 2. (poseban obrazac za svakog sportistu),

3.   Izveštaj o proceni realizacije projekta i analizu napretka perspektivnih sportista koji su bili korisnici stipendija u 2022. g., sa navedenim rezultatima u 2022. g. na   Obrascu 3. (samo ako ste imali sportiste stipendiste u 2022.g.).

4.   Predlog sportskih stručnjaka (trenera) za projekat „Sportski talenti Vojvodine 2023. g.“ Na obrascu br. 4. Sportski stručnjaci moraju biti rođeni u periodu od 1978. do 1998. godine.

5.   Izveštaj o radu i prebacivanju finansijskih sredstava sportskih stručnjaka koji su bili korisnici stipendija u 2022. g., Obrazac 5. (samo ako ste imali sportiste stručnjake u 2022.g.).

Sva potrebna dokumentacija koja se nalazi u prilogu ovog dopisa dostavlja se neposredno ili skenirano u elektronskoj formi Sportskom savezu Vojvodine na mejl office@ssv.rs.

U prilogu se nalazi dopis