SPORTSKI TALENTI VOJVODINE 2024

SPORTSKI TALENTI VOJVODINE 2024

Predlog perspektivnih i talentovanih sportista i usavršavanje sportskih stručnjaka od strane pokrajinskih granskih saveza za 2024. godinu

Poštovani/a,

U nastavku realizacije projekta „Sportski talenti Vojvodine“ i u 2024. g. čiji je cilj identifikacija, praćenje i finansijska podrška perspektivnim i talentovanim sportistima na putu ka ostvarivanju međunarodnih vrhunskih rezultata, kao i finansijska podrška sportskim stručnjacima, neophodno je da nam najkasnije do 02. februara 2024. godine dostavite sledeće:

1.    Predlog sportista za projekat „Sportski talenti Vojvodine 2024. g.“, zbirna lista na Obrascu 1. sportisti rođeni od 2004. do 2010. godine),

2.    Najznačajniji sportski rezultati na Obrascu 2. (poseban obrazac za svakog sportistu),

3.    Izveštaj o proceni realizacije projekta i analizu napretka perspektivnih sportista koji su bili korisnici stipendija u 2023. g., sa navedenim rezultatima u 2023. g. na   Obrascu 3. (samo ako ste imali sportiste stipendiste u 2023.g.).

4.    Predlog sportskih stručnjaka (trenera) za projekat „Sportski talenti Vojvodine 2024. g.“ Na obrascu br. 4. Sportski stručnjaci moraju biti rođeni u periodu od 1979. do 1999. godine.

5.    Izveštaj o radu i prebacivanju finansijskih sredstava sportskih stručnjaka koji su bili korisnici stipendija u 2023. g., Obrazac 5. (samo ako ste imali sportske stručnjake u 2023.g.)

Sva potrebna dokumentacija koja se nalazi u prilogu ovog dopisa dostavlja se neposredno ili skenirano u elektronskoj formi Sportskom savezu Vojvodine na meil office@ssv.rs.

Prilikom predlaganja sportista, neophodno je da u predloženoj tabeli (br.1.) to ujedno bude i vaša rang lista sportista koji se predlažu za stipendiju.

Pokrajinski granski savezi koji ne dostave za sportiste i sportske stručnjake svu potrebnu dokumentaciju ili ne dostave svu dokumentaciju u predviđenom roku, neće ući u sistem valorizacije i određivanje sportista i sportskih stručnjaka koji će biti uključeni u projekat „Sportski talenti Vojvodine – 2024. godine“

                Neophodno je da se granski sportski savezi upoznaju sa PRAVILNIKOM o bližim uslovima i kriterijumima za stipendiranje sportista i usavršavanje sportskih stručnjaka. Navedeni pravilnik se nalazi na sledećoj internet adresi Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu: https://www.sio.vojvodina.gov.rs/index.php/en/dokumenti/zakonipravilnici

U prilogu obavezno dostaviti popunjene obrasce (1., 2., 3. i 4.) kao i sledeću dokumentaciju:

ZA SPORTISTE

1.    Kopiju Zapisnika sa sednice organa upravljanja koji je verifikovao predlog sportiste.

2.    Dokaz da je informacija o projektu „Sportski talenti APV – 2024. g“. objavljena na zvaničnom sajtu saveza.

3.    Internet linkovi gde se mogu proveriti najbolji rezultati iz 2023. g.

ZA SPORTSKE STRUČNJAKE (TRENERE)

1.       Kopiju Zapisnika sa sednice organa upravljanja koji je verifikovao predlog sportskog stručnjaka.

2.       Dokaz da je informacija o projektu „Sportski talenti APV – 2024. g“. objavljena na zvaničnom sajtu saveza.

3.       Kopija diplome ili uverenja o osposobljenosti

4.       Kopija važeće dozvole za rad izdate od nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza

5.       Kopija Odluke o imenovanju ili Ugovor o angažovanju sportskog stručnjaka u sportskoj organizaciji

6.       Kratku sportsku biografiju o radu i rezultatima u sportu i sportskom obrazovanju

SPORTSKI TALENTI VOJVODINE 2023

SPORTSKI TALENTI VOJVODINE 2023

Poštovani/a,

U nastavku realizacije projekta „Sportski talenti Vojvodine 2023. g.“, čiji je cilj identifikacija, praćenje i finansijska podrška perspektivnim i talentovanim sportistima na putu ka ostvarivanju međunarodnih vrhunskih rezultata, kao i finansijska podrška sportskim stručnjacima, neophodno je da nam najkasnije do 09. februara 2023. godine dostavite sledeće:

1.   Predlog sportista za projekat „Sportski talenti Vojvodine 2023. g.“, zbirna lista na Obrascu 1., sportisti rođeni od 2003. do 2009. godine),

2.   Najznačajniji sportski rezultati na Obrascu 2. (poseban obrazac za svakog sportistu),

3.   Izveštaj o proceni realizacije projekta i analizu napretka perspektivnih sportista koji su bili korisnici stipendija u 2022. g., sa navedenim rezultatima u 2022. g. na   Obrascu 3. (samo ako ste imali sportiste stipendiste u 2022.g.).

4.   Predlog sportskih stručnjaka (trenera) za projekat „Sportski talenti Vojvodine 2023. g.“ Na obrascu br. 4. Sportski stručnjaci moraju biti rođeni u periodu od 1978. do 1998. godine.

5.   Izveštaj o radu i prebacivanju finansijskih sredstava sportskih stručnjaka koji su bili korisnici stipendija u 2022. g., Obrazac 5. (samo ako ste imali sportiste stručnjake u 2022.g.).

Sva potrebna dokumentacija koja se nalazi u prilogu ovog dopisa dostavlja se neposredno ili skenirano u elektronskoj formi Sportskom savezu Vojvodine na mejl office@ssv.rs.

U prilogu se nalazi dopis

SPORTSKI TALENTI VOJVODINE 2022

SPORTSKI TALENTI VOJVODINE 2022Predlog perspektivnih i talentovanih sportista i usavršavanje sportskih stručnjaka od strane pokrajinskih granskih saveza

Poštovani/a,

U nastavku realizacije projekta „Sportski talenti Vojvodine“ i u 2022. g. čiji je cilj identifikacija, praćenje i finansijska podrška perspektivnim i talentovanim sportistima na putu ka ostvarivanju međunarodnih vrhunskih rezultata, kao i finansijska podrška sportskim stručnjacima, neophodno je da nam najkasnije do 07. februara 2022. godine dostavite sledeće:

  1. Predlog sportista za projekat „Sportski talenti Vojvodine 2022. g.“, zbirna lista na Obrascu 1., sportisti rođeni od 2002. do 2008. godine),
  2. Najznačajniji sportski rezultati na Obrascu 2. (poseban obrazac za svakog sportistu),
  3. Izveštaj o proceni realizacije projekta i analizu napretka perspektivnih sportista koji su bili korisnici stipendija u 2021. g., sa navedenim rezultatima u 2021. g. na   Obrascu 3. (samo ako ste imali sportiste stipendiste u 2021.g.).
  4. Predlog sportskih stručnjaka (trenera) za projekat „Sportski talenti Vojvodine 2022. g.“ Na obrascu br. 4. Sportski stručnjaci moraju biti rođeni u periodu od 1977. do 1997. godine.

Sva potrebna dokumentacija koja se nalazi u prilogu ovog dopisa dostavlja se neposredno ili skenirano u elektronskoj formi Sportskom savezu Vojvodine na meil office@ssv.rs.

Prilikom predlaganja sportista, neophodno je da izvršite rangiranje vaših sportista koji se predlažu za stipendiju. Maksimnalan broj predloga po jednoj sportskoj grani može da bude 10 (ukupno muškarci i žene). Za sportskog stručnjaka može se predložiti samo jedan sportski stručnjak po sportskoj grani.

            Pokrajinski granski savezi koji ne dostave za sportiste svu potrebnu dokumentaciju ili ne dostave svu dokumentaciju u predviđenom roku, neće ući u sistem valorizacije i određivanje  sportista koji će biti  uključeni u projekat „Sportski talenti Vojvodine – 2022. godine“.

            Neophodno je da se granski sportski savezi upoznaju sa PRAVILNIKOM o bližim uslovima i kriterijumima za stipendiranje sportista i usavršavanje sportskih stručnjaka. Navedeni pravilnik se nalazi na sledećoj internet adresi Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu: https://www.sio.vojvodina.gov.rs/index.php/en/dokumenti/zakonipravilnici